Jämförelse mellan i-länders asylmottagande

Under 2012 sökte sammanlagt 479 300 personer asyl i i-länder. Av dessa var det 43 900 (9,2 procent) som sökte asyl i Sverige, vilket gjorde Sverige till det fjärde största asyllandet i absoluta tal mätt efter USA, Tyskland och Frankrike.

De amerikanska, tyska och franska befolkningarna är emellertid avsevärt större än den svenska, varför en direktjämförelse blir missvisande. Jämför man istället asylsökande per tusen invånare erhålls följande tabell:


Malta
4,9
Sverige
4,7
Luxemburg
4,0
Schweiz
3,4
Montenegro
2,4
Österrike
2,1
Norge
2,0
Liechtenstein
1,9
Belgien
1,7
Cypern
1,5
Danmark
1,1
Frankrike
0,9
Grekland
0,8
Tyskland
0,8
Australien
0,7
Kanada
0,6
Finland
0,5
Nederländerna
0,5
Storbritannien
0,4
Island
0,4
Makedonien
0,3
Serbien
0,3
Kroatien
0,3
USA
0,3
Italien
0,3
Polen
0,2
Turkiet
0,2
Ungern
0,2
Irland
0,2
Bulgarien
0,2
Litauen
0,2
Slovenien
0,1
Rumänien
0,1
Slovakien
0,1
Lettland
0,1
Nya Zeeland
0,1
Estland
0,1
Spanien
0,1
Tjeckien
0,05
Portugal
0,03
Sydkorea
0,02
Japan
0,02
Bosnien
0,01
Albanien
0,01Ett annat sätt att illustrera ett lands asylmottagande är i procent av det svenska.

I följande tabell anger mittenkolumnen landets relativa asylmottagande (asylsökande per invånare) i procent av motsvarande värde för Sverige. Högerkolumnen anger samma jämförelsetal för det absoluta asylmottagandet, det vill säga utan hänsyn till ländernas varierande befolkningsstorlek.

I de fall jämförelsetalet blir högre än motsvarande svenska värde har det fetstilats i tabellen.

LandRelativ jämförelse (%)Absolut jämförelse (%)
Malta104,34,7
Sverige100100
Luxemburg85,14,7
Schweiz72,359,1
Montenegro51,13,5
Österrike44,739,7
Norge42,622,3
Liechtenstein40,40,2
Belgien36,242,2
Cypern31,93,7
Danmark23,414,0
Frankrike19,1125,2
Grekland17,021,8
Tyskland17,0147,0
Australien14,936,0
Kanada12,846,7
Finland10,66,7
Nederländerna10,620,2
Storbritannien8,562,5
Island8,50,3
Makedonien6,41,5
Serbien6,46,3
Kroatien6,42,7
USA6,4190,1
Italien6,435,8
Polen4,320,9
Turkiet4,338,1
Ungern4,34,9
Irland4,32,1
Bulgarien4,32,8
Litauen4,31,2
Slovenien2,10,6
Rumänien2,15,7
Slovakien2,11,3
Lettland2,10,4
Nya Zeeland2,10,7
Estland2,10,2
Spanien2,15,9
Tjeckien1,11,2
Portugal0,60,7
Sydkorea0,52,6
Japan0,45,8
Bosnien0,30,1
Albanien0,20,0

Källa: UNHCR